Παθολογικές καταστάσεις που διερευνώνται και διαφοροδιαγιγνώσκονται

•Βήχας, αιμόπτυση, δύσπνοια
•Κοιλιακό άλγος
•Διαταραχές κενώσεων
•Αιμορραγία πεπτικού
•Ίκτερος
•Ηπατοσπληνομεγαλια
•Ασκιτική συλλογή
•Λεμφαδενική διόγκωση
•Πολυουρία, ολιγοανουρία
•Δυσουρία, συχνουρία
•Αιματουρία
•Ζάλη, αστάθεια, ίλιγγος
•Λιποθυμία-Συγκοπή
•Ανορεξία-Καταβολή-Απώλεια Βάρους
•Οίδημα
•Κνησμός