Ετικέτα: <span>Σακχαρώδης διαβήτης επιπλοκές</span>

Άρθρο

Επιπλοκές

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Είναι η συχνότερη μιρκοαγγειακή επιπλοκή του Διαβήτη. Η εμφάνιση της εξαρτάται κυρίως από τη διάρκεια της διαβητικής νόσου. Έτσι μετά 20 έτη διαβητικής νόσου, η πιθανότητα εμφάνισης είναι 90%. Παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση και εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι Η υπεργλυκαιμία και η ποιότητα ρύθμισης σάκχαρου Το είδος του διαβήτη (ΣΔ1...